Specify PERSONAL Extraexpanded Bold

Specify rodina obsahuje 40 fonty
Specify PERSONAL Extraexpanded Bold » Mans Greback » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
SpecifyPERSONAL-ExExpBold.ttf
Stiahni @font-face

Poznámka autora

NOTE: This font is for PERSONAL USE ONLY!

To purchase a commercial license, visit:
http://mn.sg/specify

For questions, please visit www.mn.sg/faq

Visit my website: http://www.mansgreback.com
Like my fonts on Facebook: http://www.facebook.com/mansgreback

Znaková sada - Základná latinka

Pomocou rozbaľovacieho menu si môžete pozrieť kompletnú ponuku znakových sád.

Strany
Nahrávam ...

Základné informácie

Zmienka o autorských právach
Copyright (c) 2016 by MÂns Greb‰ck. All rights reserved.
Rodina písma
Specify PERSONAL Extraexpanded
Podrodina písma
Bold
Unikátna identifikácia podrodiny
MnsGrebck: Specify PERSONAL Extraexpanded Bold: 2016
Celý názov písma
Specify PERSONAL Extraexpanded Bold
Verzia tabuľky názvu
Version 1.000
Postskriptový názov písma
SpecifyPERSONALExtraexpanded-Bo
Zmienka o ochrannej značke
Specify is a trademark of MÂns Greb‰ck.
Výrobca
Dizajnér
Popis
Copyright (c) 2016 by MÂns Greb‰ck. All rights reserved.

Rozšírené informácie

Podporované platformy

Platforma Kódovanie
Unicode Unikód 2.0 a nasledovná sémantika, len BMP unikód
Macintosh Západné (roman)
Microsoft Len BMP unikód

Detaily

Vytvorené: 2016-09-15
Revízia: 1
Počet znakov: 358
Jednotiek na Em: 1000
Práva vloženia: Vloženie povolené len na prezretie a tlač
Klasifikácia rodiny: Bez pätiek
Váha: Stredne ľahké
Šírka: Veľmi široké
Mac štýl: Šikmé
Smer: Znaky smerované zľava doprava + neutrály
Štýl vzorky: Normálny
Rozteč: Rôzna
Kompletný balík obsahuje 40 druhy fontu:
SpecifyPERSONAL-ExExpBold.ttf
SpecifyPERSONAL-ExpThinItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ExExpMedium.ttf
SpecifyPERSONAL-NormThin.ttf
SpecifyPERSONAL-ConBlack.ttf
SpecifyPERSONAL-NormBlack.ttf
SpecifyPERSONAL-ExExpThin.ttf
SpecifyPERSONAL-ExpThin.ttf
SpecifyPERSONAL-ExpBlack.ttf
SpecifyPERSONAL-NormLightItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ConBold.ttf
SpecifyPERSONAL-ExpMediumItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ExpLightItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ConMediumItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-NormBlackItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ExExpBlackItali.ttf
SpecifyPERSONAL-NormBoldItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ExpBold.ttf
SpecifyPERSONAL-ExExpLight.ttf
SpecifyPERSONAL-ConMedium.ttf
SpecifyPERSONAL-ExpMedium.ttf
SpecifyPERSONAL-NormMediumItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ExpLight.ttf
SpecifyPERSONAL-NormThinItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-NormMedium.ttf
SpecifyPERSONAL-ConThinItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ExpBlackItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ConLight.ttf
SpecifyPERSONAL-ExExpBlack.ttf
SpecifyPERSONAL-ExExpMediumItal.ttf
SpecifyPERSONAL-ConLightItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ExExpLightItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ConBoldItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ExExpThinItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-NormLight.ttf
SpecifyPERSONAL-NormBold.ttf
SpecifyPERSONAL-ConBlackItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ExpBoldItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ExExpBoldItalic.ttf
SpecifyPERSONAL-ConThin.ttf
Specify PERSONAL Expanded Thin Italic » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Extraexpanded Medium » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Normal Thin » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Condensed Black » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Normal Black » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Extraexpanded Thin » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Expanded Thin » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Expanded Black » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Normal Light Italic » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Condensed Bold » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Expanded Medium Italic » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Expanded Light Italic » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Normal Black Italic » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Normal Bold Italic » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Expanded Bold » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Extraexpanded Light » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Condensed Medium » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Expanded Medium » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Normal Medium Italic » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Expanded Light » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Normal Thin Italic » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Normal Medium » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Condensed Thin Italic » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Expanded Black Italic » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Condensed Light » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Extraexpanded Black » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Condensed Light Italic » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Condensed Bold Italic » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Normal Light » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Normal Bold » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Condensed Black Italic » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Expanded Bold Italic » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Akcenty (plné) • Euro
Specify PERSONAL Condensed Thin » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro