Najnovšie fonty

Rozšírené vyhľadávanie
Spolu: 72832    Akcenty (čiastočné): 27344    Akcenty (plné): 4904    Euro symbol: 28955
Ruské: 2939    Grécke: 17413    Hebrejské: 279    Arabské: 777    Čínske: 88    Japonské: 168    Kórejské: 28
Halimun » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (čiastočné)
PC / MAC Stiahni @font-face
Graceland Personal Use » Billy Argel » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni
MakeMagicHappen » Misti's Fonts » Misti Hammers » Web stránka OpenTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
East Border » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Prehľad aktualizácií
29.05.2018 › Sundarbans
27.05.2018 › Le Tour de Fonts
24.05.2018 › Kirie-Fu
13.05.2018 › IHAVELOSTMYMARBLES
06.05.2018 › Pax-Romana_Regular
22.04.2018 › NASA CONSOLE
17.04.2018 › Quite Something DEMO Regular
17.04.2018 › VideoJS
17.04.2018 › Megaten 20XX
17.04.2018 › BW Satellite
17.04.2018 › All Square Now
17.04.2018 › Wallington Regular
17.04.2018 › Let's Bake Muffins
17.04.2018 › Offingapp
16.04.2018 › Soviet Program Regular
16.04.2018 › Im Wunderland Bold
16.04.2018 › Action Protocol Italic
16.04.2018 › Ample
16.04.2018 › CF The Ocean Song PERSONAL Regular
16.04.2018 › Maniac Grunged Italic
16.04.2018 › Brittle
16.04.2018 › Halimun
16.04.2018 › 3M Ampleset
16.04.2018 › Royal Samurai Laser Italic
16.04.2018 › Im Wunderland
16.04.2018 › Digital Gothic-Hollow-Inverse
16.04.2018 › BW Seiun
16.04.2018 › NATURAL SUGARS
16.04.2018 › DRAGON FLY-Filled
16.04.2018 › Super Quick Formula Hollow
Ako nainštalovať font
Odzipuj stiahnutý súbor.

V závislosti na platforme:
  • Windows 7 / Vista - klikni pravým tlačítkom na súbor fontu a zvoľ INSTALL / INŠTALUJ
  • Windows XP - prekopíruj alebo presuň súbor fontu do C:\WINDOWS\FONTS
  • Mac OS X - klikni 2x na súbor fontu a zvoľ INSTALL FONT / INŠTALUJ FONT
  • Linux - prekopíruj súbor fontu do /USR/SHARE/FONTS