Najnovšie fonty

Rozšírené vyhľadávanie
Spolu: 72832    Akcenty (čiastočné): 27344    Akcenty (plné): 4904    Euro symbol: 28955
Ruské: 2939    Grécke: 17413    Hebrejské: 279    Arabské: 777    Čínske: 88    Japonské: 168    Kórejské: 28
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
SSNicksonOne » Gilang Purnama » Web stránka OpenTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
CaslonCPswash OpenTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
SnowflakeCalligraphy » Misti's Fonts » Misti Hammers » Web stránka OpenTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
Prehľad aktualizácií
06.02.2018 › Bold Bond
06.02.2018 › ENERMOUS-Hollow
06.02.2018 › Lovely Grooves
06.02.2018 › YBChristmasAlphabet
06.02.2018 › Sparkly Hearts
06.02.2018 › Extraordinary Bold
06.02.2018 › YBAlphaApples
06.02.2018 › This Is True Bold
06.02.2018 › Circusan Regular
06.02.2018 › Xped Super-Italic
06.02.2018 › Xped Gradient Italic
06.02.2018 › mannatypo
06.02.2018 › Lovely Madness
06.02.2018 › YBFreezinSeason
06.02.2018 › ALEXANDRA-INVERSE
06.02.2018 › Vytorla Mix Demo
06.02.2018 › Xped 3D Italic
06.02.2018 › Zinniaseed Regular
06.02.2018 › YBSticksAndStones
06.02.2018 › Bellada Regular
06.02.2018 › Namso
06.02.2018 › Xped Gradient
06.02.2018 › Hawaiian Kids
06.02.2018 › Xped Semi-Italic
06.02.2018 › Higgledy Pigs
06.02.2018 › YBCheeseburgerAlphas
06.02.2018 › Schwachsinn Regular
06.02.2018 › ENERMOUS Italic
06.02.2018 › Higgledy Pigs Big
06.02.2018 › ENERMOUS-Hollow-inverse
Ako nainštalovať font
Odzipuj stiahnutý súbor.

V závislosti na platforme:
  • Windows 7 / Vista - klikni pravým tlačítkom na súbor fontu a zvoľ INSTALL / INŠTALUJ
  • Windows XP - prekopíruj alebo presuň súbor fontu do C:\WINDOWS\FONTS
  • Mac OS X - klikni 2x na súbor fontu a zvoľ INSTALL FONT / INŠTALUJ FONT
  • Linux - prekopíruj súbor fontu do /USR/SHARE/FONTS