Najnovšie fonty

Rozšírené vyhľadávanie
Spolu: 69825    Akcenty (čiastočné): 25505    Akcenty (plné): 4420    Euro symbol: 26929
Ruské: 2751    Grécke: 16454    Hebrejské: 276    Arabské: 776    Čínske: 83    Japonské: 158    Kórejské: 28
Love Hewits » Maulana Creative » Gilang Maulana » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Refreshen and Softening » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Atlantic Bentley » Octotype » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (čiastočné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
Sun Valley » BLKBK TrueTypeDemo
Akcenty (čiastočné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
Orange Personal Use » Billy Argel » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni
Prehľad aktualizácií
11.10.2017 › JMHHarryDicksonSubs-Regular
11.10.2017 › JMHEERIE-Regular
11.10.2017 › Rockin' Record
11.10.2017 › JMHMoreneta-Regular
11.10.2017 › Happy Snail Mail DEMO Paper
11.10.2017 › Messages
11.10.2017 › Zatari Regular
11.10.2017 › Unicum
11.10.2017 › FlamanteStencilBook
11.10.2017 › Jaspers Handwriting Regular
11.10.2017 › JMH Harry Dickson One Regular
11.10.2017 › S-Phanith FONTER DRAQ
11.10.2017 › JMHSELECTTERROR-Regular
11.10.2017 › JMHHarryDicksonTwo-Regular
11.10.2017 › Happy Snail Mail DEMO Filled
11.10.2017 › Flamante-StencilBold
11.10.2017 › Neuroparsee
11.10.2017 › Fun Astronomical Symbols
11.10.2017 › JMHMemoriasSHONE-Regular
11.10.2017 › Happy Snail Mail DEMO Regular
11.10.2017 › Jost_Futuristic_Style
11.10.2017 › JMHEERIEOUT-Regular
08.10.2017 › Modum
08.10.2017 › Intergalactic Leftalic
08.10.2017 › Super Submarine Expanded
08.10.2017 › KabinettFraktur
08.10.2017 › Tippa
08.10.2017 › wrecking krew
08.10.2017 › Love Hewits
08.10.2017 › Arcade Alternative
Ako nainštalovať font
Odzipuj stiahnutý súbor.

V závislosti na platforme:
  • Windows 7 / Vista - klikni pravým tlačítkom na súbor fontu a zvoľ INSTALL / INŠTALUJ
  • Windows XP - prekopíruj alebo presuň súbor fontu do C:\WINDOWS\FONTS
  • Mac OS X - klikni 2x na súbor fontu a zvoľ INSTALL FONT / INŠTALUJ FONT
  • Linux - prekopíruj súbor fontu do /USR/SHARE/FONTS