Najnovšie fonty

Rozšírené vyhľadávanie
Atlane OpenTypePre osobnú potrebu
  • Akcenty (čiastočné)
  • Euro
Atlane OTF.otf
Stiahni @font-face
  • Akcenty (čiastočné)
  • Euro
East Octopus - Personal Use.otf
Stiahni
Stamp Empire Web stránka OpenTypePre osobnú potrebu
Stamp Empire.otf
Stiahni @font-face
Rosmitta Regular Cahyo Surendro TrueTypePre osobnú potrebu
  • Akcenty (čiastočné)
  • Euro
Rosmitta.ttf
Stiahni @font-face
  • Euro
Ellouise.ttf
Stiahni @font-face

Prehľad aktualizácií

Ako nainštalovať font

Odzipuj stiahnutý súbor.

V závislosti na platforme:

  • Windows 10 / 8 / 7 / Vista - klikni pravým tlačítkom na súbor fontu a zvoľ INSTALL / INŠTALUJ
  • Mac OS X - klikni 2x na súbor fontu a zvoľ INSTALL FONT / INŠTALUJ FONT
  • Linux - prekopíruj súbor fontu do /USR/SHARE/FONTS