Najnovšie fonty

Rozšírené vyhľadávanie
Alyanda Nissa Nana TrueTypePre osobnú potrebu
  • Akcenty (čiastočné)
  • Euro
Alyanda.ttf
Stiahni @font-face
Tom Harvey Script Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Tom Harvey Script.ttf
Stiahni @font-face
Sheppaloe Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Sheppaloe.ttf
Stiahni @font-face
myhomely Good Java Studio TrueTypeDemo
  • Akcenty (čiastočné)
  • Euro
my homely.ttf
Fantastic Ageless Type TrueTypePre osobnú potrebu
  • Akcenty (čiastočné)
Fantastic.ttf
Stiahni @font-face

Prehľad aktualizácií

Federal Blue Condensed Italic
Bubblicious Regular
Federal Blue 3D
Hiestoria
Suarte Free
Delta Ray Condensed
Soulmate
Bornena Personal Use
Brushpen Story Regular
Federal Blue Outline Italic
Delta Ray Bevel
Donatella
Arlen Script DEMO
CamelliaRegular
Monterchi Sans Trial Thin
Federal Blue Gradient Italic
Glaston
Delta Ray Semi-Italic
Quentin
Monterchi Trial Thin
Gutter Regular
Welcome
Kadung Tresno
Quentell CF Bold Regular
CAIBOJOG
Dear Audrey Script
Dinila Script
Sheppaloe
Funky Signature
cafe & brewery bold Regular

Ako nainštalovať font

Odzipuj stiahnutý súbor.

V závislosti na platforme:

  • Windows 10 / 8 / 7 / Vista - klikni pravým tlačítkom na súbor fontu a zvoľ INSTALL / INŠTALUJ
  • Mac OS X - klikni 2x na súbor fontu a zvoľ INSTALL FONT / INŠTALUJ FONT
  • Linux - prekopíruj súbor fontu do /USR/SHARE/FONTS