Najnovšie fonty

Rozšírené vyhľadávanie
Spolu: 83638    Akcenty (čiastočné): 38923    Akcenty (plné): 7345    Euro symbol: 41481
Ruské: 3616    Grécke: 23559    Hebrejské: 313    Arabské: 809    Čínske: 103    Japonské: 202    Kórejské: 37
Akcenty (plné) • Euro
Stiahni @font-face
RookiesShowtimes » Web stránka OpenTypePre osobnú potrebu
Akcenty (čiastočné) • Euro
Stiahni @font-face
Rocking Season TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (čiastočné) • Euro
Stiahni @font-face
RofiTaste » Alit Suarnegara TrueTypePre osobnú potrebu
Stiahni @font-face
Prehľad aktualizácií
14.03.2019 › Code Saver Regular
14.03.2019 › Onick
14.03.2019 › Bebas Regular
22.02.2019 › GreatVictorian-Standard
22.02.2019 › GreatVictorian-SwashedSC
22.02.2019 › Hitch
20.02.2019 › Plamo
19.02.2019 › Rock's Death
19.02.2019 › Reckoner Bold
19.02.2019 › Rissa Typeface Demo
19.02.2019 › Replicant Gradient
19.02.2019 › Rocking Season
19.02.2019 › RESPECT-Bold
19.02.2019 › Radcliffe Display Book Italic
19.02.2019 › RookiesShowtimes
19.02.2019 › Replicant 3D
19.02.2019 › Route Du Soleil DEMO Regular
19.02.2019 › RetrologyDEMO
19.02.2019 › RecinosScript Regular Regular
19.02.2019 › RakeslyRg-Regular
19.02.2019 › Running Italic
19.02.2019 › Red Velvetica Shadows Bold
19.02.2019 › Replicant Punch
19.02.2019 › Replicant Punch Italic
19.02.2019 › Ruritania
19.02.2019 › RoosterScript
19.02.2019 › RustedOrlandoDemo
19.02.2019 › Razterhunch
19.02.2019 › Russiano Thin Italic
19.02.2019 › Ridiculous
Ako nainštalovať font
Odzipuj stiahnutý súbor.

V závislosti na platforme:
  • Windows 10 / 8 / 7 / Vista - klikni pravým tlačítkom na súbor fontu a zvoľ INSTALL / INŠTALUJ
  • Mac OS X - klikni 2x na súbor fontu a zvoľ INSTALL FONT / INŠTALUJ FONT
  • Linux - prekopíruj súbor fontu do /USR/SHARE/FONTS