Otázky a odpovede

 1. Ako nainštalovať font vo Windows-e?
 2. Ako nainštalovať font v Mac OS?
 3. Ako nainštalovať font v Linux-e?
 4. Prečo sa font nezobrazuje v e-mailoch / messengeroch?
 5. Koľko druhov fontov je možné nainštalovať?
 6. Prečo chýbajú niektoré znaky?
 7. Ako si môžem prezrieť všetky znaky, ktoré font obsahuje?
 8. Môžem používať tieto voľne dostupné fonty aj na komerčné účely?
 9. Ako používať medzinárodné fonty vo Windows-e?
 10. Čo znamená "vložiť font"?
 11. Ako používať nové fonty v mojom softvére?
 12. Je možné stiahnuť všetky fonty v jednom .zip súbore?
 13. Sú všetky fonty zdarma?
Ako nainštalovať font vo Windows-e?

Keď máte .zip súbor stiahnutý, otvorte ho dvojitým kliknutím. Potom buď zvoľte "Rozbaliť všetky súbory" alebo jednoducho ťahaním presuňte súbory na určené miesto. V prípade, že .zip obsahuje viac ako jeden súbor, označte všetky súbory pomocou myši alebo držte klávesu CTRL a označte súbory, ktoré chcete rozbaliť.

Ak sa .zip súbor nedá otvoriť, stiahnite a nainštalujte si WinZip.

Windows 7 - 10
Označte súbor(y) fontu a pravým tlačítkom kliknite > Nainštalovať.

Staršie Windows
Skopírujte súbor(y) fontu do font adresára vo Windows-e (obvykle C:\WINDOWS\FONTS alebo C:\WINNT\FONTS, podľa verzie WINDOWS).

Môžete aj týmto spôsobom:
Štart > Nastavenia > Ovládací panel > Písmo
alebo
Štart > Ovládací panel > Vzhľad > Písmo

Ako nainštalovať font v Mac OS?

Aby ste rozbalili stiahnutý .zip súbor, budete potrebovať Stuffit expander alebo podobný nástroj.

Mac OS X 10.3 alebo novší (obsahujúci FontBook)
Dvakrát kliknite na súbor fontu a zvoľte "Nainštalovať písmo" v spodnej časti náhľadu.

Mac OS X
Buď skopírujte súbor(y) fontu do Library/Fonts (pre všetkých užívateľov), alebo do /Users/Your_username/Library/Fonts (len pre Vás).

Mac OS 9 a staršie
Bude potrebné upraviť súbor(y) fontu, ktor(ý/é) ste stiahli. Potiahnite súbory do systémového adresára. Systém Vám ponúkne, aby ste ich pridali do adresára "Fonts".

Ako nainštalovať font v Linux-e?

Skopírujte súbor(y) fontu do USR/SHARE/FONTS alebo do FONTS:// v manažére súborov.

Prečo sa font nezobrazuje v e-mailoch / messengeroch?

Príjemci Vašich správ môžu vidieť len fonty, ktoré majú na svojom počítači priamo nainštalované. V prípade, že použitý font nemajú, bude nahradený štandardným systémovým fontom.

Koľko druhov fontov je možné nainštalovať?

Pri používaní fontov ich musíte mať nahraté v pamäti počítača. Čím viac typov fontov máte, tým viac pamäte zaberajú - čo spomaľuje Váš systém. V prípade, že máte tisíce druhov písma, je vhodnejšie nainštalovať manažér fontov, kde máte možnosť aktivovať len tie fonty, ktoré chcete naozaj použiť.

Prečo chýbajú niektoré znaky?

Niektorí autori fontov nevyplnia celú tabuľku znakov. Tým pádom sa môže stať, že chýbajú akcenty, čísla alebo veľké či malé písmená. Je to jednoducho na autorovi, ktoré znaky mieni podporovať.

Ako si môžem prezrieť všetky znaky, ktoré font obsahuje?

Každý font na Fonts2u má svoju stránku, ktorá obsahuje podrobné informácie. Súčasťou týchto informácií je aj tabuľka znakov, kde si môžete prezrieť všetky znakové sady, resp jednotlivé znaky, ktoré font podporuje.

Môžem používať freeware fonty aj na komerčné účely?

Freeware fonty môžu byť použité na komerčné aj nekomerčné účely, bez toho, aby bolo nutné požiadať o povolenie od autora. Jediná podmienka je, že z nich nebudete priamo profitovať. Autor fontu si ponecháva autorské práva, ktoré sa vzťahujú na kopírovanie, distribúciu, zmenu a publikovanie písma. V prípade, že ste si neistý, či môžete font použiť pre určité zadanie, je najlepšie priamo kontaktovať autora a požiadať ho o možnosť font na daný účel použiť.

Ako používať medzinárodné fonty vo Windows-e?

Veľa užívateľov je prekvapených, keď si stiahnu CE (stredoeurópske) alebo japonské písmo, že vidia na monitore len znaky latinky. Aby ste videli správne regionálne znaky, budete si musieť nastaviť podporu príslušného jazyka v Ovládacom paneli Windows-u.

Inštalovanie podpory jazyka

 1. otvorte si Ovládací panel
 2. zvoľte regionálne / jazykové nastavenia > jazyky > podrobnosti
 3. zvoľte pridať ďalší jazyk
 4. v závislosti na tom, aký jazyk chcete použiť, je možné, že budete musieť označiť "Dopľňujúca podpora jazykov":
 • použite "komplexný prepis a zprava doľava" pre hebrejčinu, jazyk hindi, arabčinu a thajčinu.
 • použite "východoázijské" pre čínštinu, japončinu a kórejčinu.
 • potom, čo označíte rámčeky a kliknete OK, kliknite na tlačítko "Použiť", aby ste si naištalovali potrebné súbory zo svojho Windows CD.
 • ak budete po inštalácii vyzvaný k reštartu, zvoľte Nie / No. Ešte to nie je potrebné.
 1. kliknite na tlačítko Podrobnosti v sekcii "Jazyky a služby pre spracovanie textu"
 2. kliknite na tlačítko Pridať v sekcii "Inštalované služby"
 3. zvoľte si zo zoznamu svoj požadovaný jazyk
 4. kliknite OK a stále klikajte OK až pokiaľ neskončíte len pri okne Ovládaceho panelu
 5. reštartujte
Použitie medzinárodných fontov vo Vašej aplikácii

Teraz, keď ste si nainštalovali podporu jazykov, mali by ste vidieť okienko jazykov v dolnej časti obrazovky. Je tam uvedené EN pre angličtinu, resp SK pre slovenčinu. Aby ste mohli začať písať:

 1. Otvorte si požadovanú aplikáciu (napr. MS Word).
 2. Kliknite na okienko jazykov ("EN") a zvoľte požadovaný jazyk zo zoznamu.
 3. Zvoľte si vo Vašej aplikácii font, ktorý ste si stiahli z Fonts2u.
 4. Môžete začať písať!
Čo znamená "vložiť font"?

Aby ste sa uistili, že aj ostatní, ktorí prehliadajú Vaše dokumenty, vidia font, ktorý ste zvolili, musíte font vložiť do dokumentu. Veľa aplikácií, ktoré podporujú tvorbu dokumentov, to umožňujú. Napríklad, ak vytvárate Adobe PDF, vloženie fontu môžete urobiť v menu Možnosti > Písmo (Font). Prosím, overte si "práva vloženia", ktoré sú publikované v sekcii Rozšírené informácie na detailnej stránke fontu na Fonts2u. Niektorí autori vloženie fontu nepovoľujú.

Ako používať nové fonty v mojom softvére?

Niekedy je nutné aplikáciu ukončiť a znovu spustiť, aby ste mohli nový font použiť. Následne môžete pokračovať ako zvyčajne - font sa objaví v roletovom menu fontov Vášho softvéru.

Je možné stiahnuť všetky fonty v jednom .zip súbore?

Žiaľ, toto nie je možné. Môžete si stiahnuť celú rodinu určitého fontu v jednom archíve, ale nie všetky fonty dostupné na Fonts2u.

Sú všetky fonty zdarma?

Fonty, ktoré sú na Fonts2u k dispozícii sú buď GNU/GPL, Freeware, zdarma pre Osobnú potrebu, Donationware, Shareware alebo Demo verzie. Napriek tomu, že sme naznačili typ licencie, prosím, uistite sa a znovu si prečítajte informácie, ktoré sú uvedené v detailných informáciách každého písma, aby ste sa vyhli omylu. Ak ste si neistý, neváhajte a kontaktujte priamo autora fontu.