Saint Bartogenia PERSONAL USE Regular

  • Akcenty (čiastočné)
  • Akcenty (plné)
  • Euro
SaintBartogenia_PERSONAL_USE_ONLY.otf

Tagy

Poznámka autora

Saint Bartogenia is a captivating calligraphic font that exudes elegance and sophistication. Designed by Mans Greback, this light font showcases a delicate and graceful aesthetic, with sweeping strokes that effortlessly flow across the page. The calligraphic style lends an air of refined artistry, making it a versatile choice for a wide range of design applications.

From high-end editorial layouts to bespoke wedding invitations, the Saint Bartogenia font possesses a timeless charm that can elevate any project. Its delicate balance of delicate curves and subtle flourishes creates a visual harmony that is both visually striking and eminently readable. Whether used for headline text, decorative accents, or intricate hand-lettering, this font has the power to captivate and enchant its audience, leaving a lasting impression in every context.

To purchase a commercial license, please visit: http://mn.sg/saint-bartogenia

Saint Bartogenia is a handscript font that elegantly bridges the gap between handwriting and formality. The thin, delicate lines of Saint Bartogenia create a sense of sophistication and grace, making each character swirl across the page like a light wind.

To create a swash, use an underscore (_) anywhere within a word. For example: Ele_gant.

To make longer underlines, use multiple underscores. For example: Wonder___world.

For any questions, please visit www.mansgreback.com/faq.

Znaková sada

Pomocou rozbaľovacieho menu si môžete pozrieť kompletnú ponuku znakových sád.
Základná latinka - Znaková sada

Základné informácie

Zmienka o autorských právach
2023 (C) Copyright by Mans Greback AB
Rodina písma
Saint Bartogenia PERSONAL USE
Podrodina písma
Regular
Unikátna identifikácia podrodiny
1.000;MANS;SaintBartogeniaPERSONALUSE-Regular
Celý názov písma
Saint Bartogenia PERSONAL USE Regular
Verzia tabuľky názvu
Version 1.000;Glyphs 3.2 (3227)
Postskriptový názov písma
SaintBartogeniaPERSONALUSE-Regular
Zmienka o ochrannej značke
Trademark of Mans Greback AB.
Výrobca
Dizajnér
Popis
Please visit www.mansgreback.com to obtain a commercial license.

Rozšírené informácie

Podporované platformy

PlatformaKódovanie
UnicodeUnikód 2.0 a nasledovná sémantika, len BMP unikód
Unikód 2.0 a nasledovná sémantika, Unikód - plná sada
MicrosoftLen BMP unikód
Unikód - plná sada

Podrobnosti

Vytvorené2023-11-29
Revízia1
Počet znakov681
Jednotiek na Em1000
Práva vloženiaVloženie na zmenu (editovanie) povolené
Klasifikácia rodinyPísané (skriptové)
VáhaVeľmi ľahké
ŠírkaStredné (normálne)
Mac štýlTučné
SmerZnaky smerované zľava doprava + neutrály
Štýl vzorkyKurzíva