Regano Qingsta Demo Regular

Regano Qingsta Demo Regular Lettermine Studio TrueTypePre osobnú potrebu
ReganoQingsta-Regular.ttf

Tagy

Poznámka autora

Regano Qingsta is a captivating display font that exudes a delightful retro-inspired aesthetic. Designed by Lettermine Studio, this serif font boasts a distinct vintage flair, with its bold strokes and elegant curves harmoniously blending to create a visually striking appearance. The font's unique character and versatility make it an excellent choice for a wide range of design applications, from eye-catching headlines and impactful logos to nostalgic branding and retro-themed publications.

Its timeless appeal effortlessly transcends design trends, ensuring Regano Qingsta remains a sought-after option for those seeking to infuse their creations with a touch of timeless sophistication.

Znaková sada

Pomocou rozbaľovacieho menu si môžete pozrieť kompletnú ponuku znakových sád.
Základná latinka - Znaková sada

Základné informácie

Zmienka o autorských právach
Copyright (c) 2023 by Letterhend Studio. All rights reserved.
Rodina písma
Regano Qingsta Demo
Podrodina písma
Regular
Unikátna identifikácia podrodiny
Version 1.000;;ReganoQingstaDemo-Regular;2023;FL801
Celý názov písma
Regano Qingsta Demo Regular
Verzia tabuľky názvu
Version 1.000
Postskriptový názov písma
ReganoQingstaDemo-Regular
Zmienka o ochrannej značke
Regano Qingsta is a trademark of Lettermine Studio.
Výrobca
Dizajnér
Lettermine Studio
Popis
Copyright (c) 2023 by Letterhend Studio. All rights reserved.

Rozšírené informácie

Podporované platformy

PlatformaKódovanie
UnicodeUnikód 2.0 a nasledovná sémantika, len BMP unikód
MacintoshZápadné (roman)
MicrosoftLen BMP unikód

Podrobnosti

Vytvorené2023-07-24
Revízia1
Počet znakov178
Jednotiek na Em1000
Práva vloženiaVloženie povolené len na prezretie a tlač
Klasifikácia rodinyBez klasifikácie
VáhaStredne tučné
ŠírkaStredné (normálne)
Mac štýlTučné
SmerZnaky smerované zľava doprava + neutrály
Štýl vzorkyNormálny
RoztečRôzna