Ginga>

Ginga> » BiLLYARGEL FONTS » Billy Argel » Web stránka OpenTypePre osobnú potrebuAktualizovaný

Znaková sada - Základná latinka

Pomocou rozbaľovacieho menu si môžete pozrieť kompletnú ponuku znakových sád.

Strany
Nahrávam ...

Základné informácie

Zmienka o autorských právach
Copyright (c) 2008 by Billy Argel . All rights reserved.
Rodina písma
Ginga>
Podrodina písma
Regular
Unikátna identifikácia podrodiny
BillyArgel: Ginga>: 2008
Celý názov písma
Ginga>
Verzia tabuľky názvu
Version 1.005 2008
Postskriptový názov písma
Ginga
Zmienka o ochrannej značke
Ginga> is a trademark of Billy Argel .
Výrobca
Dizajnér
Popis
Copyright (c) 2008 by Billy Argel . All rights reserved.

Rozšírené informácie

Podporované platformy

Platforma Kódovanie
Microsoft Len BMP unikód
Macintosh Západné (roman)
Unicode Unikód 2.0 a nasledovná sémantika, len BMP unikód

Detaily

Vytvorené: 2011-06-01
Revízia: 1
Počet znakov: 138
Jednotiek na Em: 1000
Práva vloženia: Vloženie zakázané!
Klasifikácia rodiny: Písané (skriptové)
Váha: Stredné (normálne)
Šírka: Stredné (normálne)
Šírka: Normálny
Mac štýl: Tučné
Smer: Znaky smerované zľava doprava + neutrály
Štýl vzorky: Kurzíva
Držanie: Vzpriamené
Šírka ťahu: Normána
Rozteč: Rôzna
Súbor symbolov: Windows 3.1 ANSI