Ginga> font

Ginga> » Billy Argel » Web stránka OpenTypePre osobnú potrebuAktualizovaný
Ginga.otf
PC / MAC Stiahni @font-face

Znaková sada - Základná latinka

Pomocou rozbaľovacieho menu si môžete pozrieť kompletnú ponuku znakových sád.

Strany
Nahrávam ...

Základné informácie

Zmienka o autorských právach
Copyright (c) 2008 by Billy Argel . All rights reserved.
Rodina písma
Ginga>
Podrodina písma
Regular
Unikátna identifikácia podrodiny
BillyArgel: Ginga>: 2008
Celý názov písma
Ginga>
Verzia tabuľky názvu
Version 1.005 2008
Postskriptový názov písma
Ginga
Zmienka o ochrannej značke
Ginga> is a trademark of Billy Argel .
Výrobca
Dizajnér
Popis
Copyright (c) 2008 by Billy Argel . All rights reserved.

Rozšírené informácie

Podporované platformy

Platforma Kódovanie
Microsoft Len BMP unikód
Macintosh Západné (roman)
Unicode Unikód 2.0 a nasledovná sémantika, len BMP unikód

Detaily

Vytvorené: 2011-06-01
Revízia: 1
Počet znakov: 138
Jednotiek na Em: 1000
Práva vloženia: Vloženie zakázané!
Klasifikácia rodiny: Písané (skriptové)
Váha: Stredné (normálne)
Šírka: Stredné (normálne)
Šírka: Normálny
Mac štýl: Tučné
Smer: Znaky smerované zľava doprava + neutrály
Štýl vzorky: Kurzíva
Držanie: Vzpriamené
Šírka ťahu: Normána
Rozteč: Rôzna
Súbor symbolov: Windows 3.1 ANSI

Vizuálna charakteristika

Typ rodiny: Latinka
Pätkový štýl: Rôzny
Štýl ramien: Rôzny
Tvar znaku: Normálny / dotykový
Váha: Normálna
Rozmery: Zúžené
Kontrast: Rôzny
Variácia ťahu: Rôzna
Stredová čiara: Rôzna
X-výška (veľkosť tela): Konštantná / normálna