DiavloBook-Regular

Diavlo rodina obsahuje 5 fonty
DiavloBook-Regular » Jos Buivenga » Web stránka OpenTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Diavlo_BOOK_II_37.otf
Stiahni

Znaková sada - Základná latinka

Pomocou rozbaľovacieho menu si môžete pozrieť kompletnú ponuku znakových sád.

Strany
Nahrávam ...

Základné informácie

Zmienka o autorských právach
Copyright (c) 2007 by Jos Buivenga. All rights reserved.
Rodina písma
Diavlo Book
Podrodina písma
Regular
Unikátna identifikácia podrodiny
JosBuivenga: Diavlo Book Regular: 2007
Celý názov písma
DiavloBook-Regular
Verzia tabuľky názvu
1.000
Postskriptový názov písma
DiavloBook-Regular
Zmienka o ochrannej značke
Diavlo is a trademark of Jos Buivenga.
Výrobca
Dizajnér
Popis
Copyright (c) 2007 by Jos Buivenga. All rights reserved.

Rozšírené informácie

Podporované platformy

Platforma Kódovanie
Microsoft Len BMP unikód
Macintosh Západné (roman)
Unicode Unikód 2.0 a nasledovná sémantika, len BMP unikód

Detaily

Vytvorené: 2007-12-09
Revízia: 3
Počet znakov: 339
Jednotiek na Em: 1000
Práva vloženia: Vloženie pre trvalú inštaláciu
Klasifikácia rodiny: Bez pätiek
Váha: Stredné (normálne)
Šírka: Stredné (normálne)
Mac štýl: Tučné
Smer: Znaky smerované zľava doprava + neutrály
Štýl vzorky: Normálny
Kompletný balík obsahuje 5 druhy fontu:
Diavlo_BOOK_II_37.otf
Diavlo_LIGHT_II_37.otf
Diavlo_BLACK_II_37.otf
Diavlo_MEDIUM_II_37.otf
Diavlo_BOLD_II_37.otf
DiavloLight-Regular » Web stránka OpenTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
DiavloBlack-Regular » Web stránka OpenTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
DiavloMedium-Regular » Web stránka OpenTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
DiavloBold-Regular » Web stránka OpenTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro