Anattone demo Regular

Anattone demo Regular Lettermine Studio TrueTypePre osobnú potrebu
Anattone-Regular.ttf

Tagy

Poznámka autora

Anattone is a bold, smooth brush font that exudes a captivating sense of fluidity and elegance. Crafted by the talented designers at Lettermine Studio, this font's distinctive strokes and organic flow lend it a seamless, calligraphic aesthetic. Its versatility shines through, making it an ideal choice for a wide range of applications, from eye-catching headlines and impactful branding to refined editorial design. Anattone's harmonious blend of strength and grace offers designers a powerful tool to elevate their projects with a touch of refined sophistication.

Anattone's bold yet graceful presence makes it a standout option for projects that demand a striking visual impact. Its smooth, brushed strokes lend themselves beautifully to logo design, titling, and other high-visibility design elements, adding a sense of refined dynamism to any composition.

Znaková sada

Pomocou rozbaľovacieho menu si môžete pozrieť kompletnú ponuku znakových sád.
Základná latinka - Znaková sada

Základné informácie

Zmienka o autorských právach
Copyright (c) 2019 by Letterhend Studio. All rights reserved.
Rodina písma
Anattone demo
Podrodina písma
Regular
Unikátna identifikácia podrodiny
Version 1.000;;Anattonedemo-Regular;2023;FL801
Celý názov písma
Anattone demo Regular
Verzia tabuľky názvu
Version 1.000
Postskriptový názov písma
Anattonedemo-Regular
Zmienka o ochrannej značke
Anattone is a trademark of Lettermine Studio.
Výrobca
Lettermine Studio
Dizajnér
Popis
Copyright (c) 2019 by Letterhend Studio. All rights reserved.

Rozšírené informácie

Podporované platformy

PlatformaKódovanie
UnicodeUnikód 2.0 a nasledovná sémantika, len BMP unikód
MacintoshZápadné (roman)
MicrosoftLen BMP unikód

Podrobnosti

Vytvorené2023-07-11
Revízia1
Počet znakov92
Jednotiek na Em1000
Práva vloženiaVloženie povolené len na prezretie a tlač
Klasifikácia rodinyPísané (skriptové)
VáhaTučné
ŠírkaStredné (normálne)
Mac štýlTučné
SmerZnaky smerované zľava doprava + neutrály
Štýl vzorkyKurzíva
RoztečRôzna