Najnovšie fonty

Rozšírené vyhľadávanie
Spolu: 69825    Akcenty (čiastočné): 25505    Akcenty (plné): 4420    Euro symbol: 26929
Ruské: 2751    Grécke: 16454    Hebrejské: 276    Arabské: 776    Čínske: 83    Japonské: 158    Kórejské: 28
Aroha » Zaffar Ansari » Web stránka OpenTypePre osobnú potrebu
Shine Personal Use » Billy Argel » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
PC / MAC Stiahni
Plumpfull TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné)
PC / MAC Stiahni @font-face
Enchanted Land OpenTypePre osobnú potrebu
Venetian OpenTypePre osobnú potrebu
Prehľad aktualizácií
19.09.2017 › Desert Road
19.09.2017 › Aroha
19.09.2017 › Messe Duesseldorf
19.09.2017 › Oilrig
19.09.2017 › Summer Love
19.09.2017 › Confetti Western
19.09.2017 › Kaizen Seisaku
19.09.2017 › Sunday Morning
19.09.2017 › Five Foxes
19.09.2017 › Remained
19.09.2017 › White Lies
19.09.2017 › KOFI
18.09.2017 › Zack Thin
18.09.2017 › HandWritingScript
18.09.2017 › DK Dubbel Zout Regular
18.09.2017 › Blackboard Restaurant Bold
18.09.2017 › GiantRobotArmy Medium
18.09.2017 › Starjump
18.09.2017 › Shine Personal Use
18.09.2017 › Reappeat
18.09.2017 › Oh Whale
18.09.2017 › KonKhmer_S-Phanith6
18.09.2017 › DK Southside Fizz Regular
18.09.2017 › HelloEarth-Regular
18.09.2017 › KG She Persisted
18.09.2017 › JMHHORROR-HORROR
18.09.2017 › DK Attention Seeker Regular
18.09.2017 › DK Cover Up Regular
18.09.2017 › TrampolineScript
18.09.2017 › Core
Ako nainštalovať font
Odzipuj stiahnutý súbor.

V závislosti na platforme:
  • Windows 7 / Vista - klikni pravým tlačítkom na súbor fontu a zvoľ INSTALL / INŠTALUJ
  • Windows XP - prekopíruj alebo presuň súbor fontu do C:\WINDOWS\FONTS
  • Mac OS X - klikni 2x na súbor fontu a zvoľ INSTALL FONT / INŠTALUJ FONT
  • Linux - prekopíruj súbor fontu do /USR/SHARE/FONTS