Najnovšie fonty

Rozšírené vyhľadávanie
Spolu: 61430    Akcenty (čiastočné): 20783    Akcenty (plné): 3353    Euro symbol: 21305
Ruské: 2281    Grécke: 13820    Hebrejské: 236    Arabské: 524    Čínske: 77    Japonské: 144    Kórejské: 22
ChalkMarks » Ana Parracho » Web stránka OpenTypePre osobnú potrebu
Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
Newside FP » Azmi Kamarullah » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Upakarti Serong TrueTypeFreeware
ChalkMarks-Bold » Ana Parracho » Web stránka OpenTypePre osobnú potrebu
Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
DKDoubleQuick » David Kerkhoff » Web stránka OpenTypeDonationware
Akcenty (čiastočné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
Prehľad aktualizácií
19.08.2015 › MTV
19.08.2015 › Newside FP Outline Alternate Italic
19.08.2015 › Morning Crescent
19.08.2015 › FunZone Two Condensed
19.08.2015 › Newside FP Alternate Italic
19.08.2015 › Esphimere Semi Bold
19.08.2015 › Gamestation-Warped
19.08.2015 › Grand National Laser
19.08.2015 › Crafty Copycat
19.08.2015 › ChalkMarks
19.08.2015 › Hussar Lance ExtraBold Oblique
19.08.2015 › Grand National Expanded Italic
19.08.2015 › FunZone Two Wide
19.08.2015 › Grand National 3D Italic
19.08.2015 › JD Uneven
19.08.2015 › Esphimere
19.08.2015 › Gamestation-Display
19.08.2015 › Esphimere Bold Italic
19.08.2015 › Zairo
19.08.2015 › Grand National Italic
19.08.2015 › Newside FP Outline Alternate
19.08.2015 › DKMoiNonPlus
19.08.2015 › KG PDX Blocks
19.08.2015 › Grand National Condensed
19.08.2015 › Esphimere Thin Italic
19.08.2015 › Knife
19.08.2015 › Newside FP
19.08.2015 › FunZone Two Serif Bold
19.08.2015 › FunZone Two Bold Italic
19.08.2015 › DKRabbitOnTheMoon
Ako nainštalovať font
Odzipuj stiahnutý súbor.

V závislosti na platforme:
  • Windows 7 / Vista - klikni pravým tlačítkom na súbor fontu a zvoľ INSTALL / INŠTALUJ
  • Windows XP - prekopíruj alebo presuň súbor fontu do C:\WINDOWS\FONTS
  • Mac OS X - klikni 2x na súbor fontu a zvoľ INSTALL FONT / INŠTALUJ FONT
  • Linux - prekopíruj súbor fontu do /USR/SHARE/FONTS