Najnovšie fonty

Rozšírené vyhľadávanie
Spolu: 60091    Akcenty (čiastočné): 20012    Akcenty (plné): 3022    Euro symbol: 20404
Ruské: 2235    Grécke: 13258    Hebrejské: 233    Arabské: 521    Čínske: 77    Japonské: 140    Kórejské: 21
NordicaThin OpenTypeGNU/GPL
Sabandija ffp » deFharo.com » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
Caprica Script Personal Use » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
Eliensee » intellecta design » Paulo W TrueTypePre osobnú potrebu
Chart Moss » intellecta design » Paulo W TrueTypePre osobnú potrebu
Prehľad aktualizácií
01.09.2014 › NordicaThin
01.09.2014 › Sabandija ffp
01.09.2014 › Free Monogram Beta
01.09.2014 › School_Writing
01.09.2014 › BiedermeierKursiv
01.09.2014 › Nextwave Italic
01.09.2014 › KUNJARA Regular
01.09.2014 › taxi meter
01.09.2014 › Wilma Mankiller modern
01.09.2014 › Caprica Script Personal Use
01.09.2014 › Eliensee
01.09.2014 › Giedi Golden Disk
01.09.2014 › Ablution Regular
01.09.2014 › StayStrong
01.09.2014 › Mischief Circus
01.09.2014 › Chart Moss
01.09.2014 › Austie Bost Envelopes Print
01.09.2014 › GI Colton Italic
01.09.2014 › JD Gems Regular
01.09.2014 › JD Lovers Regular
01.09.2014 › Caprica Script Upr Personal Use
01.09.2014 › Margarita in August
01.09.2014 › Xtrase Regular
01.09.2014 › Abase Regular
01.09.2014 › My Best Friend Regular
01.09.2014 › Dafont.com Regular
01.09.2014 › {hazel grace}
01.09.2014 › BoomClapAC
01.09.2014 › Scharnhorst
01.09.2014 › Kratos Regular
Ako nainštalovať font
Odzipuj stiahnutý súbor.

V závislosti na platforme:
  • Windows 7 / Vista - klikni pravým tlačítkom na súbor fontu a zvoľ INSTALL / INŠTALUJ
  • Windows XP - prekopíruj alebo presuň súbor fontu do C:\WINDOWS\FONTS
  • Mac OS X - klikni 2x na súbor fontu a zvoľ INSTALL FONT / INŠTALUJ FONT
  • Linux - prekopíruj súbor fontu do /USR/SHARE/FONTS