Najnovšie fonty

Rozšírené vyhľadávanie
Spolu: 61430    Akcenty (čiastočné): 20783    Akcenty (plné): 3353    Euro symbol: 21305
Ruské: 2281    Grécke: 13820    Hebrejské: 236    Arabské: 524    Čínske: 77    Japonské: 144    Kórejské: 22
Mf Break The Rules » Misti's Fonts » Misti Hammers » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Typo Grotesk Rounded Light » StudioTypo OpenTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni
Afecta » Ilham Herry » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Whitin-CondensedBlack » Claude Pelletier OpenTypePre osobnú potrebu
Akcenty (čiastočné)
PC / MAC Stiahni @font-face
Lockon Velline OpenTypePre osobnú potrebu
Prehľad aktualizácií
11.05.2015 › PWIrregular2
11.05.2015 › Mf Break The Rules
11.05.2015 › Typo Grotesk Rounded Light
11.05.2015 › IsukaLetters
11.05.2015 › Afecta
11.05.2015 › New York Escape Gradient
11.05.2015 › Laser Rod Bold Italic
11.05.2015 › Bymberangiykas_Full_Big
11.05.2015 › Whitin-CondensedBlack
11.05.2015 › Lockon Velline
11.05.2015 › Mechfire Bold
11.05.2015 › kkontagion print Italic
11.05.2015 › Usuzi Gradient Italic
11.05.2015 › Taibaijan Italic
11.05.2015 › LED 16 Segment
11.05.2015 › Alpha Men Italic
11.05.2015 › Cashew Apple Ale Bold
11.05.2015 › New York Escape 3D
11.05.2015 › Concielian Break Italic
11.05.2015 › Aurebesh Cantina Italic
11.05.2015 › Panthony
11.05.2015 › Gemina Academy
11.05.2015 › Concielian 3D Break
11.05.2015 › Concielian Break Condensed Semi-Italic
11.05.2015 › Egorycastle
11.05.2015 › Gemina Gradient
11.05.2015 › Gemina 2 3D
11.05.2015 › Bullet Trace 7
11.05.2015 › Raw District
11.05.2015 › Gemina 2 Semi-Italic
Ako nainštalovať font
Odzipuj stiahnutý súbor.

V závislosti na platforme:
  • Windows 7 / Vista - klikni pravým tlačítkom na súbor fontu a zvoľ INSTALL / INŠTALUJ
  • Windows XP - prekopíruj alebo presuň súbor fontu do C:\WINDOWS\FONTS
  • Mac OS X - klikni 2x na súbor fontu a zvoľ INSTALL FONT / INŠTALUJ FONT
  • Linux - prekopíruj súbor fontu do /USR/SHARE/FONTS