SSNicksonOne

SSNicksonOne » Gilang Purnama » Web stránka OpenTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
S&S Nickson One.otf
PC / MAC Stiahni @font-face

Znaková sada - Základná latinka

Pomocou rozbaľovacieho menu si môžete pozrieť kompletnú ponuku znakových sád.

Strany
Nahrávam ...

Základné informácie

Zmienka o autorských právach
Copyright (c) 2017 by Spencer & Sons Co. All rights reserved.
Rodina písma
SS Nickson One
Podrodina písma
Regular
Unikátna identifikácia podrodiny
1.0;PYRS;SSNicksonOne;2083;TR4-4.0.1.5095
Celý názov písma
SSNicksonOne
Verzia tabuľky názvu
Version 1.000
Postskriptový názov písma
SSNicksonOne
Zmienka o ochrannej značke
SS Nickson One is a trademark of Spencer & Sons Co.
Výrobca
Dizajnér
Popis
Copyright (c) 2017 by Spencer & Sons Co. All rights reserved.

Rozšírené informácie

Podporované platformy

Platforma Kódovanie
Unicode Unikód 2.0 a nasledovná sémantika, len BMP unikód
Macintosh Západné (roman)
Microsoft Len BMP unikód

Detaily

Vytvorené: 2017-09-15
Revízia: 1
Počet znakov: 388
Jednotiek na Em: 1000
Práva vloženia: Vloženie povolené len na prezretie a tlač
Klasifikácia rodiny: Bez klasifikácie
Váha: Tučné
Šírka: Zúžené
Mac štýl: Tučné
Smer: Znaky smerované zľava doprava + neutrály
Štýl vzorky: Normálny

Vizuálna charakteristika

Typ rodiny: Rôzna
Pätkový štýl: Rôzny
Štýl ramien: Rôzny
Tvar znaku: Rôzny
Váha: Rôzna
Rozmery: Rôzne
Kontrast: Rôzny
Variácia ťahu: Rôzna
Stredová čiara: Rôzna
X-výška (veľkosť tela): Rôzna