PakType Naskh Basic Sindhi

  • Akcenty (čiastočné)
  • Euro
paktype naskh basic sindhi.ttf

Znaková sada

Pomocou rozbaľovacieho menu si môžete pozrieť kompletnú ponuku znakových sád.
Základná latinka - Znaková sada

Základné informácie

Zmienka o autorských právach
Latin script characters are taken from Universalis ADF Std Regular which has following license:

"Copyright Arkandis Digital Foundry, under GNU General Public Licence V2 and later, with font exception."

OTF made by Lateef Sagar Shaikh. This font is free for distribution under GPL. Please visit groups.yahoo.com/group/paktype for more details.

Arabic glyphs taken from ArabEyes.org font KacstQurn, having following copyright notice:

KACST holds the copyright of the included Arabic font which is donated under GPL by KACST.

URW Design and Development holds the copyright of the included Latin font which is donated under GPL by URW.

Copyright (c) Pakistani Typography. groups.yahoo.com/group/paktype

As a special exception, if you create a document which uses this font, and embed this font or unaltered portions of this font into the document, this font does not by itself cause the resulting document to be covered by the GNU General Public License. This exception does not however invalidate any other reasons why the document might be covered by the GNU General Public License. If you modify this font, you may extend this exception to your version of the font, but you are not obligated to do so. If you do not wish to do so, delete this exception statement from your version.
Rodina písma
PakType Naskh Basic Sindhi
Podrodina písma
Regular
Celý názov písma
PakType Naskh Basic Sindhi
Verzia tabuľky názvu
Version 3.0
Postskriptový názov písma
PakTypeNaskhBasicSindhi
Výrobca

Rozšírené informácie

Podporované platformy

PlatformaKódovanie
UnicodeUnikód 2.0 a nasledovná sémantika, len BMP unikód
MacintoshZápadné (roman)
MicrosoftLen BMP unikód

Podrobnosti

Vytvorené2010-02-28
Revízia3
Počet znakov841
Jednotiek na Em2048
Práva vloženiaVloženie pre trvalú inštaláciu
Klasifikácia rodinyBez pätiek
VáhaStredne ľahké
ŠírkaStredné (normálne)
Mac štýlTučné
SmerZnaky smerované zľava doprava + neutrály
Štýl vzorkyNormálny
RoztečRôzna