K22 Angular Text

K22 Angular Text » Herman Ihlenburg TrueTypeFreeware
K22 Angular Text.ttf
Stiahni @font-face

Poznámka autora

This font was digitized in memory of Dan X. Solo (1928-2012).

Designed and patented by Herman Ihlenburg in 1884 for MacKellar, Smiths & Jordan. Preserved by Dan X. Solo in Decorative Display Alphabets.

Znaková sada - Základná latinka

Pomocou rozbaľovacieho menu si môžete pozrieť kompletnú ponuku znakových sád.

Strany
Nahrávam ...

Základné informácie

Zmienka o autorských právach
©Toto 2012 [toto@ispx.com.ph + to22to@gmail.com] For personal use only.
Designed by Herman Ihlenburg for MacKellar, Smiths & Jordan. Patented on September 23, 1884.
Preserved by Dan X. Solo (1928-2012) in Decorative Display Alphabets (Dover Publications, 1990)
Rodina písma
K22 Angular Text
Podrodina písma
Regular
Unikátna identifikácia podrodiny
Toto: K22 Angular Text: 2012
Celý názov písma
K22 Angular Text
Verzia tabuľky názvu
1.0
Postskriptový názov písma
K22AngularText
Zmienka o ochrannej značke
©Toto 2012
Výrobca
Dizajnér
Popis
Based on Angular Text from page 6 of Decorative Display Alphabets: 100 Complete Fonts by Dan X. Solo published by Dover Publications, 1990. Angular Text is also shown on page 13 of the Solotype Catalog.

Angular Text was designed by Herman Ihlenburg and was assigned to MacKellar, Smiths & Jordan. Angular was patented in the United States on September 23, 1884 with Patent No. 9226.

Toto
Kyusi, Pilipinas
toto@ispx.com.ph + to22to@gmail.com
June 26, 2012

Rozšírené informácie

Podporované platformy

Platforma Kódovanie
Unicode Unikód 2.0 a nasledovná sémantika, len BMP unikód
Macintosh Západné (roman)
Microsoft Len BMP unikód

Detaily

Vytvorené: 2012-06-25
Revízia: 1
Počet znakov: 107
Jednotiek na Em: 1000
Práva vloženia: Vloženie povolené len na prezretie a tlač
Klasifikácia rodiny: Bez klasifikácie
Váha: Stredné (normálne)
Šírka: Zúžené
Mac štýl: Tučné
Smer: Znaky smerované zľava doprava + neutrály
Štýl vzorky: Normálny
Rozteč: Rôzna