Cocogoose Compressed Trial Light

Cocogoose rodina obsahuje 23 fonty
Cocogoose Compressed Trial Light » Zetafonts » Francesco Canovaro, Jonathan Calugi, Cosimo Lorenzo Pa » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
Cocogoose-Compressed-Light-trial.ttf
PC / MAC Stiahni @font-face

Znaková sada - Základná latinka

Pomocou rozbaľovacieho menu si môžete pozrieť kompletnú ponuku znakových sád.

Strany
Nahrávam ...

Základné informácie

Zmienka o autorských právach
Copyright (c) 2016 by Zetafonts. All rights reserved.
Rodina písma
Cocogoose Compressed Trial
Podrodina písma
Light
Unikátna identifikácia podrodiny
Zetafonts: Cocogoose Compressed Trial Light: 2016
Celý názov písma
Cocogoose Compressed Trial Light
Verzia tabuľky názvu
Version 1.000
Postskriptový názov písma
CocogooseCompressedTrial-Light
Zmienka o ochrannej značke
Cocogoose Compressed Trial Light is a trademark of Zetafonts.
Výrobca
Dizajnér
Popis
Copyright (c) 2016 by . All rights reserved.

Rozšírené informácie

Podporované platformy

Platforma Kódovanie
Unicode Unikód 2.0 a nasledovná sémantika, len BMP unikód
Macintosh Západné (roman)
Microsoft Len BMP unikód

Detaily

Vytvorené: 2018-01-19
Revízia: 1
Počet znakov: 687
Jednotiek na Em: 1920
Práva vloženia: Vloženie pre trvalú inštaláciu
Klasifikácia rodiny: Bez pätiek
Váha: Stredne ľahké
Šírka: Zúžené
Mac štýl: Tučné
Smer: Znaky smerované zľava doprava + neutrály
Štýl vzorky: Normálny
Rozteč: Rôzna

Vizuálna charakteristika

Typ rodiny: Latinka
Pätkový štýl: Rôzny
Štýl ramien: Rôzny
Tvar znaku: Normálny / dotykový
Váha: Normálna
Rozmery: Zúžené
Kontrast: Žiaden
Variácia ťahu: Rôzna
Stredová čiara: Rôzna
X-výška (veľkosť tela): Konštantná / veľká
Kompletný balík obsahuje 23 druhy fontu:
Cocogoose-Compressed-Light-trial.ttf
Cocogoose_trial.otf
Cocogoose Pro Ultralight-trial.ttf
Cocogoose Pro Light-trial.ttf
Cocogoose Pro Semilight-trial.ttf
Cocogoose-Condensed-Letterpress-trial.ttf
Cocogoose-Compressed-Semilight-trial.ttf
Cocogoose-Compressed-Ultralight-trial.ttf
Cocogoose-Narrow-Ultralight-trial.ttf
Cocogoose-Narrow-Light-trial.ttf
Cocogoose-Compressed-Bold-trial.ttf
Cocogoose-Condensed-Regular-trial.ttf
Cocogoose-Condensed-Semilight-trial.ttf
Cocogoose-Narrow-Letterpress-trial.ttf
Cocogoose-Narrow-Regular-trial.ttf
Cocogoose-Compressed-Regular-trial.ttf
Cocogoose-Narrow-Semilight-trial.ttf
Cocogoose-Condensed-Light-trial.ttf
Cocogoose-Compressed-Thin-trial.ttf
Cocogoose-Condensed-Thin-trial.ttf
Cocogoose-Condensed-Ultralight-trial.ttf
Cocogoose-Narrow-Thin-trial.ttf
Cocogoose-Compressed-Letterpress-trial.ttf
PC / MAC Stiahni všetky
COCOGOOSE » studio Kmzero » Web stránka OpenTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
COCOGOOSE UltraLight TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
Cocogoose Light » studio Kmzero » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
COCOGOOSE DemiBold TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
Cocogoose Condensed Letterpress » Zetafonts » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
Cocogoose Compressed Trial Semilight » Zetafonts » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
Cocogoose Narrow Trial UltraLight » Zetafonts » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
Cocogoose Narrow Trial Light » Zetafonts » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
Cocogoose Compressed Trial Bold » Zetafonts » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
Cocogoose Condensed Trial Regular » Zetafonts » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
Cocogoose Condensed Trial Semilight » Zetafonts » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
Cocogoose Narrow Letterpress » Zetafonts » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
Cocogoose Narrow Trial Regular » Zetafonts » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
Cocogoose Compressed Trial Regular » Zetafonts » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
Cocogoose Narrow Trial Semilight » Zetafonts » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
Cocogoose Condensed Trial Light » Zetafonts » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
Cocogoose Compressed Trial Thin » Zetafonts » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
Cocogoose Condensed Trial Thin » Zetafonts » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
Cocogoose Condensed Trial UltraLight » Zetafonts » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
Cocogoose Narrow Trial Thin » Zetafonts » Web stránka TrueTypePre osobnú potrebu
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face
Akcenty (plné) • Euro
PC / MAC Stiahni @font-face