Charger Sport Defiance Extended font

Charger Sport rodina obsahuje 60 fonty
Charger Sport Defiance Extended » Cannot Into Space Fonts » Jasper de Waard » Web stránka OpenTypePre osobnú potrebu
Euro
ChargerSportDfExt.otf
PC / MAC Stiahni @font-face

Znaková sada - Základná latinka

Pomocou rozbaľovacieho menu si môžete pozrieť kompletnú ponuku znakových sád.

Strany
Nahrávam ...

Základné informácie

Zmienka o autorských právach
Copyright (c) 2015-2016, Jasper @ Cannot Into Space Fonts, All Rights Reserved.
Rodina písma
Charger Sport
Podrodina písma
DfExt
Unikátna identifikácia podrodiny
Charger Sport Defiance Extended v1.1
Celý názov písma
Charger Sport Defiance Extended
Verzia tabuľky názvu
Version 1.1
Postskriptový názov písma
ChargerSportDfExt
Výrobca
Cannot Into Space Fonts
Dizajnér
Jasper
Licencia
SIL Open Font License (OFL)
URL licencie

Rozšírené informácie

Podporované platformy

Platforma Kódovanie
Unicode Unikód 2.0 a nasledovná sémantika, len BMP unikód
Macintosh Západné (roman)
Microsoft Len BMP unikód

Detaily

Vytvorené: 2015-07-31
Revízia: 1
Počet znakov: 168
Jednotiek na Em: 1000
Práva vloženia: Vloženie pre trvalú inštaláciu
Klasifikácia rodiny: Bez pätiek
Váha: Stredne ľahké
Šírka: Stredne široké
Smer: Znaky smerované zľava doprava + neutrály
Štýl vzorky: Normálny

Vizuálna charakteristika

Typ rodiny: Latinka
Pätkový štýl: Rôzny
Štýl ramien: Rôzny
Tvar znaku: Rôzny
Váha: Normálna
Rozmery: Moderné
Kontrast: Rôzny
Variácia ťahu: Rôzna
Stredová čiara: Rôzna
X-výška (veľkosť tela): Rôzna
Kompletný balík obsahuje 60 druhy fontu:
ChargerSportDfExt.otf
ChargerSportUlt.otf
ChargerSportBlkObl.otf
ChargerSportBd.otf
ChargerSportExLitNrwObl.otf
ChargerSportBdExtObl.otf
ChargerSportUltExtObl.otf
ChargerSportUltExt.otf
ChargerSportDfBdExtObl.otf
ChargerSportDfNrw.otf
ChargerSportExt.otf
ChargerSportBlk.otf
ChargerSportUltNrwObl.otf
ChargerSportDfBdNrw.otf
ChargerSportDf.otf
ChargerSportBdNrw.otf
ChargerSportBdNrwObl.otf
ChargerSport.otf
ChargerSportNrw.otf
ChargerSportHL.otf
ChargerSportSeBdExtObl.otf
ChargerSportDfBdNrwObl.otf
ChargerSportDfExtObl.otf
ChargerSportObl.otf
ChargerSportUltNrw.otf
ChargerSportLitNrwObl.otf
ChargerSportHLExt.otf
ChargerSportBdObl.otf
ChargerSportDfBdExt.otf
ChargerSportNrwObl.otf
ChargerSportExLitExtObl.otf
ChargerSportBlkNrwObl.otf
ChargerSportExLitObl.otf
ChargerSportDfNrwObl.otf
ChargerSportSeBd.otf
ChargerSportBlkExtObl.otf
ChargerSportBlkExt.otf
ChargerSportExtObl.otf
ChargerSportHLExtObl.otf
ChargerSportLitExtObl.otf
ChargerSportHLNrw.otf
ChargerSportDfObl.otf
ChargerSportUltObl.otf
ChargerSportSeBdNrw.otf
ChargerSportDfBdObl.otf
ChargerSportSeBdObl.otf
ChargerSportBlkNrw.otf
ChargerSportLitObl.otf
ChargerSportHLNrwObl.otf
ChargerSportDfBd.otf
ChargerSportLitExt.otf
ChargerSportExLit.otf
ChargerSportSeBdExt.otf
ChargerSportExLitExt.otf
ChargerSportLitNrw.otf
ChargerSportLit.otf
ChargerSportBdExt.otf
ChargerSportHLObl.otf
ChargerSportSeBdNrwObl.otf
ChargerSportExLitNrw.otf
PC / MAC Stiahni všetky
Charger Sport Defiance Bold » Cannot Into Space Fonts OpenTypePre osobnú potrebu
Euro
PC / MAC Stiahni @font-face